Mineralen

 • AKTINOLIET ASBEST - ZWITSERLAND
 • ALABANDIEN - ARIZONA
 • ALAMOSIET+CHRYSOKOLL - ARIZONA
 • ALBIET - MONTANA
 • ALBIET+SCHORL - MEXICO
 • ALEKSIET - RUSLAND
 • ALGODONIET - MICHIGAN
 • ALLEGHANYIET - NEW JERSEY
 • ALLEMONTIET - TJECHOSLOWAKIJE
 • ALLOFAAN - SPANJE
 • ALLUAUDIET - SOUTH DAKOTA
 • ALMANDIENGRANAAT - FINLAND
 • ALMANDIENGRANAAT - IDAHO
 • ALMANDIENGRANAAT - INDIE
 • ALMANDIENGRANAAT - MADAGASCAR
 • ALMANDIENGRANAAT - MEXICO
 • ALMANDIENGRANAAT - OOSTENRIJK
 • ALMANDIENGRANAAT - ZAIRE
 • ALMANDIENGRANAAT - ZUID-KATANGA
 • ALSTONIET - ENGELAND
 • ALTAIET - NEW MEXICO
 • ALTHAUSIET - NOORWEGEN
 • ALUMINIET - ENGELAND
 • ALUMINOCOPIAPIET - CALIFORNIE
 • ALUMOCHALCOSIDERIET - ENGELAND